Energie/isolatie-advies

Energie/isolatie-advies

Zowel voor nieuwe als bestaande woningen is (na verwerving) de kost voor verwarming zowat de grootste permanente uitgave .


Het opwarmen van een woning tot de gewenste temperatuur is kortstondig. De gewenste temperatuur handhaven is een permanente kost.

Deze wordt sterk beïnvloed door  de gebruikte materialen. De door u gewenste warmte verdwijnt  via openingen, door muren, plafonds, daken, vloer en vensters. (De warmte-doorlaatbaarheidsfactor van alle afzonderlijke materialen (Lambda-waarde)  zal bepalend zijn voor de uitgave die u zal moeten doen om de gewenste temperatuur te handhaven).

Een tweede bepalende factor is natuurlijk een efficient verwarmingssysteem.

Intimerg begeleidt u bij het kiezen en plaatsen  van :


Isolatiematerialen

Ramen en deuren

Vochtbestrijding

Ventilatiematerialen/-systemen

Sanitaire systemen

Warmtebronnen en verwarmingssytemen

Dakisolatie en renovatie

enz...

Uw voordeel om met Intimerg samen te werken :

Intimerg zorgt voor :


  A
dvies voor het gebruik van de beste materialen


 

Advies bij isolatie


Advies voor ventiatie en sanitair warm water


Advies voor de meest efficiente verwarming


Advies voor dakisolatie en/of renovatie


Mogelijkheden :


  E
nkel advies bij de te kiezen materialen  B
egeleidng van de werkzaamheden  B
egeleiding van uw keuze van de verschillende aannemers


Elke aannemer die u inschakelt bij elk van uw isolatie-, renovatie-, of bouwprojecten zal die materialen kiezen die hem de grootste marge garanderen. 


Een aannemer kiest niet voor de beste materialen, maar voor die materialen waarmee hij vertrouwt is en die hem de meeste winst opleveren. Intimerg zorgt ervoor dat u de meest optimale materialen bekomt. Wij hebben er immers geen baat  bij of u product A  of B gebruikt. Enkel het beste materiaal in verhouding tot zijn prjis gaat u maximaal voordeel bezorgen. En hiervoor staat Intimerg garant.

Het kiezen van een aannemer is voor iedereen een zeer groot risico. Tussen het "koren zit er immers veel kaf".


Intimerg kan u begeleiden bij het kiezen van iemand die voor u de werken correct kan uitvoeren. Door veelvuldige ervaring met  en door de vele contacten in de wereld van bouw en renovatie, kunnen wij u in elk apart domein wel iemand aanbevelen die voor u de werken correct en aan een eerlijke prijs zal uitvoeren.Verschillende aannemers laten samenwerken.


Indien u meerdere aannmers na mekaar of tegelijk opdrachten moet laten uitvoere,n wordt dit heel dikswijls een soort van ping-pong spelletje waarbij de klant meestal in de kou blijft staan. Intimerg garandeert u dat de door u gekozen aannemers vlekkeloos samenwerken.


Contacteer ons volledig vrijblijvend op adv@intimerg.com of via 0489 58 55 55


  A
ll-in-project op basis van budget  C
ontrole van de uitgevoerde werken